Ritueelbegeleiding

Als ritueelbegeleider help ik, door middel van verschillende werkvormen, belangrijke levensmomenten te markeren. Een voorbeeld hiervan is een afscheidsmoment zoals beëindiging relatie, verhuizing/emigratie, afscheid van het leven.

  

Voor veel mensen zijn dit belangrijke situaties in het leven waarbij emoties een rol spelen. Het is dan ook niet altijd gemakkelijk om daarbij creatief te kunnen denken en actief vorm te geven aan een belangrijk levensmoment.

Achteraf blijkt vaak dat men wel ‘iets’ had willen doen, maar dat men hierbij is blijven hangen in de vragen: Kan ik dat wel? Wat is het juiste moment? En welke vorm is hierbij het meest geschikt? Over dit soort vragen wil ik graag meedenken.

Mijn ervaring is dat er vaak  veel meer mogelijk is dan dat er in eerste instantie gedacht wordt. Door met elkaar op zoek te gaan naar iets dat passend is voor het moment en dat recht doet aan de persoon/personen om wie het gaat, ontstaat er een zingevend moment. Een moment dat later als kostbaar kan worden herinnerd.

Mijn inzet richt zich hierbij vooral op het creatief meedenken en het stimuleren van een eigen rol in het geheel.  

Alles wat men zelf kan bijdragen in het geheel, wordt door mij maximaal ondersteund, zodat het ritueel vooral  door de grote mate van eigenheid herkenbaar is voor de aanwezigen.