Coaching

Coaching biedt ik aan als begeleider bij tal van situaties waarin ik mensen ontmoet die behoefte hebben aan een klankbord, iemand die echt kan luistenen en zaken vanuit verschillende invalshoeken aan de orde durft te stellen.

In de praktijk zet ik mijn coaching vaardigheden in bij mijn werk als loopbaanadviseur en ritueelbegeleider.

Coaching is ook mogelijk om heel onverwachte momenten van ontmoetingen, soms eenmalig, waarbij vragen rondom zingeving ter sprake komen.

Dat kan totaal ongepland en letterlijk op straat zijn, op en rond de massagetafel in mijn massagepraktijk om maar een paar voorbeelden te noemen.